ทำบุญเดือนเกิด” ครั้งที่ 12 เดือนธันวาคม 2561
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 อ.ดร.กภ.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ได้รับเกียรติเป็นประธานงาน “ทำบุญเดือนเกิด” ครั้งที่ 12 เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ ลานประติมากรรม ชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

ทำบุญเดือนเกิด” ครั้งที่ 12 เดือนธันวาคม 2561 ทำบุญเดือนเกิด” ครั้งที่ 12 เดือนธันวาคม 2561 ทำบุญเดือนเกิด” ครั้งที่ 12 เดือนธันวาคม 2561 ทำบุญเดือนเกิด” ครั้งที่ 12 เดือนธันวาคม 2561 ทำบุญเดือนเกิด” ครั้งที่ 12 เดือนธันวาคม 2561 ทำบุญเดือนเกิด” ครั้งที่ 12 เดือนธันวาคม 2561

UP