ประชุมวิชาการ 2561: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) " โดยวิทยากร อาจารย์.ดร.ทศพล เจศรีชัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

ประชุมวิชาการ 2561: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) ประชุมวิชาการ 2561: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) ประชุมวิชาการ 2561: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) ประชุมวิชาการ 2561: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) ประชุมวิชาการ 2561: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) ประชุมวิชาการ 2561: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2)

UP