โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้เชิญอาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ และคณะ มาเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้มีกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าสนใจมากมาย ได้แก่ การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน กฎต้นเหตุและผลลัพธ์ บทบาทหน้าที่กับจิตสำนึกรักองค์กร และในตอนค่ำ มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ในหัวข้อ “Back to School” ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของบุคลากรใหม่ โดยบุคลากรได้รับความสนุกสนานกันถ้วนหน้า

โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร

UP