บรรยายพิเศษโดย Pentti Pitkanen วิทยากรจากประเทศสวีเดน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Prevention of Injury & illness in Musculoskeletal system and sport " โดยได้รับเกียรติจาก Pentti วิทยากรจาก Penttis Idrottsskador & Sjukgymnastik ประเทศสวีเดน การบรรยายในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้อง 409 ชั้น9 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาในการเข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก

บรรยายพิเศษโดย Pentti Pitkanen วิทยากรจากประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษโดย Pentti Pitkanen วิทยากรจากประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษโดย Pentti Pitkanen วิทยากรจากประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษโดย Pentti Pitkanen วิทยากรจากประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษโดย Pentti Pitkanen วิทยากรจากประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษโดย Pentti Pitkanen วิทยากรจากประเทศสวีเดน

UP