อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ "สมาร์ทโฟนเจ้าปัญหา"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ "สมาร์ทโฟนเจ้าปัญหา" ให้กับผู้สนใจ ณ ห้องประชุมที่ทำการ ชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ กระบวนการที่ส่งผลต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเมื่อใช้สมาร์โฟน โรคและกลุ่มอาการที่เกิดหลังจากใช้สมาร์โฟนเป็นเวลานาน การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากการใช้สมาร์ทโฟน รวมถึงการรักษาและออกกำลังกายในผู้ใช้สมาร์ทโฟนโดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

UP