โครงการ "ออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด" โดยทีมนักกาพบำบัดคลินิกเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังคด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “ออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด” ในน้องผู้หญิงอายุระหว่าง 10-20 ปี ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเสร็จสิ้นโครงการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่งกิจกรรมในโครงการ ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการฝึกการหายใจอย่างถูกต้อง การยืดกล้ามเนื้อเพื่อปรับโครงสร้างลดอาการบาดเจ็บ และการออกกำลังกายแบบเฉพาะสำหรับกลุ่มภาวะกระดูกสันหลังคดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

UP