คณะฯ ร่วมงาน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาคณาจารย์ นักศึกษา และนักกายภาพบำบัด ในโครงการบริการกายภาพบำบัดในชุมชน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมออกบูธบริการวิชาการให้คำปรึกษาทางด้านกายภาพบำบัดและจัดกิจกรรมเสวนากับผู้ป่วย และประชาชนที่สนใจ ในงาน "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก" ณ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

World Stroke Day 2014    World Stroke Day 2014

World Stroke Day 2014    World Stroke Day 2014

World Stroke Day 2014    World Stroke Day 2014

UP