กิจกรรมทำบุญศูนย์กายภาพบำบัด ประจำปี 2560
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 06.50 – 09.30 น. บุคลากรคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญศูนย์กายภาพบำบัด ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมถวายภัตตาหารและประกอบพิธีสงฆ์ ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยกิจกรรมนำมาซึ่งความสุขและรอยยิ้มกันถ้วนหน้า

กิจกรรมทำบุญศูนย์กายภาพบำบัด ประจำปี 2560 กิจกรรมทำบุญศูนย์กายภาพบำบัด ประจำปี 2560 กิจกรรมทำบุญศูนย์กายภาพบำบัด ประจำปี 2560 กิจกรรมทำบุญศูนย์กายภาพบำบัด ประจำปี 2560 กิจกรรมทำบุญศูนย์กายภาพบำบัด ประจำปี 2560 กิจกรรมทำบุญศูนย์กายภาพบำบัด ประจำปี 2560

UP