ผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา Prof.Hitoshi Takei, Prof.Nobuo Ohshima, Ms.Yayoi Itoh และ Ms.Fumi Shimada จาก Tokyo Metropolitan ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ได้รับการต้อนรับโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง อ.ดร.อนุชาติ เขื่อนนิล และ อ.ดร.วีรวัฒน์ แสนศรี ทั้งนี้การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชม คณะกายภาพบำบัด และพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต

Tokyo Metropolitan University    Tokyo Metropolitan University

Tokyo Metropolitan University    Tokyo Metropolitan University

UP