ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัดจากต่างประเทศ เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัด WCPT-AWP&PTAT Congress 2017 จากต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี และ ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ ห้องปฎิบัติการวิจัยและคลินิก และพูดคุยความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัดจากต่างประเทศ เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัดจากต่างประเทศ เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัดจากต่างประเทศ เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัดจากต่างประเทศ เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัดจากต่างประเทศ เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัดจากต่างประเทศ เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

UP