สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี ครั้งที่ 8: ทีมส้มตำนัว
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี” ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด วิทยาเขตศาลายา และศูนย์กายภาพบำบัด วิทยาเขตปิ่นเกล้า โดยทีมส้มตำนัว (สีส้ม) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และมีกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสมรรถภาพร่างกายและเล่นเกมส์ เพื่อสร้างความสุขและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร

HAPPY WORKPLACE    HAPPY WORKPLACE

HAPPY WORKPLACE    HAPPY WORKPLACE

UP