กิจกรรม Summer Camp
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในช่วงวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ Summer Camp "เล่นสนุก คิดสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในช่วงปิดภาคเรียนให้กับคุณน้องๆ โดยกิจกรรมเน้นกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน อาทิ ทักษะด้านสังคม การเล่น การปรับตัว การสื่อสาร รวมไปถึงการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มที่ได้ปรับประยุกต์และวิเคราะห์เพื่อให้เหมาะสมกับการส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากคุณน้องๆ จะได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ แล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน และได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

กิจกรรม Summer Camp กิจกรรม Summer Camp กิจกรรม Summer Camp กิจกรรม Summer Camp กิจกรรม Summer Camp กิจกรรม Summer Camp

UP