วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดได้จัดงานวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครู รวมถึงการกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา การมอบรางวัลพานไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำมาซึ่งความปลื้มปิติ ความสุขและรอยยิ้มกันถ้วนหน้า

THE TEACHER HOMAGE CEREMONY 2014    THE TEACHER HOMAGE CEREMONY 2014

THE TEACHER HOMAGE CEREMONY 2014    THE TEACHER HOMAGE CEREMONY 2014

THE TEACHER HOMAGE CEREMONY 2014    THE TEACHER HOMAGE CEREMONY 2014

THE TEACHER HOMAGE CEREMONY 2014    THE TEACHER HOMAGE CEREMONY 2014

THE TEACHER HOMAGE CEREMONY 2014    THE TEACHER HOMAGE CEREMONY 2014

UP