Prof.Dr.Hirofumi Tanaka เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา Prof.Dr.Hirofumi Tanaka from USA เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ อ.ดร.นันทินี นวลนิ่ม การเยี่ยมชมมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ชมห้องปฎิบัติการวิจัยและคลินิก และเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ The 3rd IPTC & The 4th PTMURS

Prof.Dr.Hirofumi Tanaka เยี่ยมชมคณะ Prof.Dr.Hirofumi Tanaka เยี่ยมชมคณะ Prof.Dr.Hirofumi Tanaka เยี่ยมชมคณะ Prof.Dr.Hirofumi Tanaka เยี่ยมชมคณะ

UP