Representatives from The Hong Kong Polytechnic University เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อ.ยศวิน สกุลกรุณา และ กภ.สุธิดา สกุลกรุณา การเยี่ยมชมมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ห้องปฎิบัติการวิจัยและคลินิก และพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

Representatives from The Hong Kong Polytechnic University เยี่ยมชมคณะ Representatives from The Hong Kong Polytechnic University เยี่ยมชมคณะ Representatives from The Hong Kong Polytechnic University เยี่ยมชมคณะ Representatives from The Hong Kong Polytechnic University เยี่ยมชมคณะ

UP