ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในหัวข้อ "จัด work station ป้องกัน office syndrome" ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับอาการ office syndrome การจัดโต๊ะทำงานของตัวเองเพื่อเอื้อต่อการทำงานและป้องกันปัญหา office syndrome รวมถึงการบริหารร่างกายในที่ทำงานเพื่อป้องกันและดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหา

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน

UP