ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ในหัวข้อ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม
ในรอบเดือนพฤศจิกายน ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ในชื่อโครงการ "สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ : ออกกำลังหลังและเข่าด้วยยางยืด" ให้กับผู้สนใจที่เป็นผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมเน้นการเรียนรู้และออกกำลังกายหลังและเข่า โดยใช้ยางยืด เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความมั่งคงของหลังและเข่าในการทำกิจวัตรประจำวันและการทรงท่า กิจกรรมจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30-11.45 น. ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2560 นี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-433-7098 ต่อ 21081

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ในหัวข้อ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ในหัวข้อ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ในหัวข้อ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ในหัวข้อ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ในหัวข้อ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ในหัวข้อ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ในหัวข้อ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ในหัวข้อ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

UP