คณะทีมงาน โรงพยาบาลเวชธานี ศึกษาดูงานศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะทีมงาน รพ.เวชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดย ผศ.ชมพูนุท สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์กายภาพบำบัด หลังจากรับฟังการบรรยาย กภ.พรสิริ ประเสริฐกิจกุล หัวหน้างานกายภาพบำบัด ได้นำคณะจาก รพ.เวชธานี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์กายภาพบำบัด

คณะทีมงาน โรงพยาบาลเวชธานี ศึกษาดูงานศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล คณะทีมงาน โรงพยาบาลเวชธานี ศึกษาดูงานศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล คณะทีมงาน โรงพยาบาลเวชธานี ศึกษาดูงานศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล คณะทีมงาน โรงพยาบาลเวชธานี ศึกษาดูงานศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล

UP