ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการที่ 2 หัวข้อ "ภาวะกระดูกพรุน คุณจัดการได้" ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ ห้องประชุมที่ทำการ ชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า การอบรมประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป หน้าที่ องค์ประกอบของกระดูก สาเหตุ ลักษณะอาการ การตรวจวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุน ปัจจัยเสี่ยงของภาวะกระดูกพรุน และการปฏิบัติตัว การดูแลตนเอง การรับประทานอาหาร รวมไปถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง หรือเมื่อมีภาวะกระดูกพรุน โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน

UP