นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดยินดีต้อนรับนักศึกษากิจกรรมบำบัด Mr. Aaron Scott Tan, Mr. Raymund Nhoel Orrozco, Ms. Dianara Anna Marrie Ebe และ Ms. Isobelle Bianca Arjona นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines คณะได้จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันและมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ทั้งนี้มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 3-28 ตุลาคม 2559

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

UP