อาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรมโครงการ Visiting Professor โดยระหว่างวันที่ 3-14 ตุลาคม 2559 Mr. Kim Gerald Medallon อาจารย์แลกเปลี่ยนสาขากิจกรรมบำบัดจาก University of Santo Tomas, Philippines มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอนสาขาวิชากิจกรรมบำบัด สัมมนาวิชาการ ทั้งนี้กิจกรรมแลกเปลี่ยนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อความร่วมมือต่างๆในอนาคต และเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

อาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ อาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ อาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ อาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์

UP