ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดจัดอบรมในโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการที่ 9 หัวข้อ "สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด" ณ ห้อง ประชุมชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า โดยเป็นการอบรม และตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ การตรวจสัดส่วนร่างกาย ปริมาณไขมัน กล้ามเนื้อ กระดูก น้ำในร่างกาย การคัดกรองความเสี่ยงของข้อไหล่ติด ข้อเข่าเสื่อม การตรวจความยืดหยุ่นของหลังและกำลังของมือทั้งสองข้าง รวมไปถึง การแนะนำการดูแลเบื้องต้น หลังการตรวจร่างกายเพื่อเพิ่มความสมดุล และความแข็งแรงในผู้สูงวัย

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

UP