ศูนย์กายภาพบำบัด จัดโครงการ การออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด ในช่วงปิดเทอมนี้
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ศูนย์กายภาพบำบัด มีความยินดีนำเสนอโครงการดีๆ สำหรับคุณน้องผู้หญิงที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด อายุระหว่าง 10-20 ปี กับโครงการการออกกำลังกายกลุ่มเฉพาะ โดยคุณน้องๆ จะได้รับการฝึกการหายใจอย่างถูกต้อง การยืดกล้ามเนื้อเพื่อปรับโครงสร้างลดอาการบาดเจ็บ และการออกกำลังกายแบบเฉพาะสำหรับกลุ่มภาวะกระดูกสันหลังคดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง กิจกรรมจะเริ่มระหว่างวันที่ 5-31 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังคด เบอร์โทรศัพท์ 094-486-2930 (กภ.วรวรรณ) และ 097-926-2295 (กภ.ทัชชกร)

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดโครงการ การออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด ในช่วงปิดเทอมนี้ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดโครงการ การออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด ในช่วงปิดเทอมนี้ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดโครงการ การออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด ในช่วงปิดเทอมนี้ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดโครงการ การออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด ในช่วงปิดเทอมนี้ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดโครงการ การออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด ในช่วงปิดเทอมนี้ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดโครงการ การออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด ในช่วงปิดเทอมนี้ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดโครงการ การออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด ในช่วงปิดเทอมนี้ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดโครงการ การออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด ในช่วงปิดเทอมนี้ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดโครงการ การออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด ในช่วงปิดเทอมนี้ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดโครงการ การออกกำลังกายกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด ในช่วงปิดเทอมนี้

UP