ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในรอบเดือนพฤษภาคม ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2559 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4-5 ในชื่อโครงการ "ออกกำลังกายบริหารไหล่และหลังด้วยยางยืด" และ "ออกกำลังเพิ่มความความสามารถในการทรงตัวด้วยไม้พลอง" ให้กับผู้สนใจที่เป็นผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมเน้นการเรียนรู้และออกกำลังกายไหล่และหลัง โดยใช้ยางยืด และไม้พลองเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความมั่งคงของไหล่และหลังในการทำกิจวัตรประจำวันและการทรงท่า กิจกรรมจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30-11.45 น. สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-433-7098 ต่อ 21081

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

UP