กิจกรรมค่ายรักแรกพบครั้งที่ 2 ตอน “Now You See Me”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมรักแรกพบ ตอน “Now You See Me” ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อต้อนรับนักศึกษากายภาพบำบัด สู่บ้านสีชมพู รั้วสีน้ำเงิน อีกทั้งยังส่งเสริมสัมพันธไมตรี ความสนิทสนมกลมเกลียวกันภายในพี่น้องกายภาพบำบัด โดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน เช่น กิจกรรมโซ่ทองคล้องใจกระชับความสัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการ ทัวร์ศาลายา คอนเสิร์ตจากชมรมดนตรี ฐานวิชาการ สภากาแฟเล่าประสบการณ์ให้น้อง ๆ ฟัง ตอบทุกคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับคณะกายภาพบำบัด โดยน้องๆได้รับความประทับใจและความสนุกสนานอย่างมาก

กิจกรรมค่ายรักแรกพบครั้งที่ 2 ตอน “Now You See Me” กิจกรรมค่ายรักแรกพบครั้งที่ 2 ตอน “Now You See Me” กิจกรรมค่ายรักแรกพบครั้งที่ 2 ตอน “Now You See Me” กิจกรรมค่ายรักแรกพบครั้งที่ 2 ตอน “Now You See Me” กิจกรรมค่ายรักแรกพบครั้งที่ 2 ตอน “Now You See Me” กิจกรรมค่ายรักแรกพบครั้งที่ 2 ตอน “Now You See Me”

UP