กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดยมี รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด เป็นประธานในพิธี ภายในงานเต็มไปด้วยคณาจารย์อาวุโสของคณะที่ให้มาร่วมเกียรติในพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความผูกพันอันอบอุ่นระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559 กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559 กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559 กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559 กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559 กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559 กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559 กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559 กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559 กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559 กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559 กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559

UP