ผู้แทนจากญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก from Kio University, Japan มาเยี่ยมเยียนคณะ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียมชมคณะและพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัยและคลินิก

ผู้แทนจากญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนคณะ

UP