มหิดลวันแม่ 2559
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน “มหิดลวันแม่ 2559” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน โดยมีงานพิธีได้แก่ การแสดงผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ วิดิทัศน์ผู้ได้รับรางวัล “แม่ดีเด่น” ประเภทต่างๆ ประธานรางวัล แม่สู้ชีวิต แม่ 100 ปี แม่ดี-บุคลากรเด่น แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม่จิตใส-ใจสีขาว จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ทั้งนี้มีบุคลากรคณะกายภาพบำบัดเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพซึ่งมีประชาชนมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

มหิดลวันแม่ 2559

UP