นักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกโรงพยาบาลศิริราช
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Ms.Gee Shuk Huey, Ms.Tan Chiew Fong และ Ms.Loh Yih Lin นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ได้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกโรงพยาบาลศิริราช ณ หน่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอด วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559

นักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกโรงพยาบาลศิริราช นักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกโรงพยาบาลศิริราช นักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกโรงพยาบาลศิริราช นักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกโรงพยาบาลศิริราช

UP