โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรินรีสอร์ทแอนด์สปา ชำอำ เพชรบุรี ทั้งนี้มีกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าสนใจมากมาย ได้แก่ กิจกรรมรู้ใจให้ใคร พันธกิจชีวิต ค้นคนคุณค่า ละครสื่อใจ กิจกรรมริมหาด ผู้บริหารพบประชาคม และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ “Aloha PTMU Party: White & Blue Hula Hula!!” การแสดงของบุคลากรใหม่ โดยบุคลากรได้รับความสนุกสนานกันถ้วนหน้า

โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: คณะกายกายภาพบำบัดก้าวไกล หัวใจสำคัญคือลูกค้า 2

UP