ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดทางเด็ก ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดจัดอบรมในโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการที่ 8 หัวข้อ "หนูน้อยดาว์ (ซินโดรม) ใส พัฒนาการสมวัยด้วยกายภาพบำบัด" ณ ห้อง ประชุมชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า โดยเป็นการอบรมลักษณะ workshop ให้ความรู้กับผู้ปกครอง รู้จักและเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กกลุ่มโรคดาว์ซินโดรม การตรวจความสามารถทางกายและพัฒนาการ การจัดท่าทางตามพัฒนาการให้กับหนูน้อย และให้คำแนะนำในการส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่บุตรหลานเพื่อพัฒนาการที่สมวัย

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน

UP