ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดยินดีต้อนรับ Ms.Gee Shuk Huey, Ms.Tan Chiew Fong และ Ms.Loh Yih Lin นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia คณะได้จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน โดยได้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชุมชน การกีฬาแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลศิริราช อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันและมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ทั้งนี้มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 4-29 กรกฎาคม 2559

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia

UP