ผู้แทนจากปากีสถานเยี่ยมเยียนคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา Dr. Awais Bin Inam จาก College of Physical Therapy, Government College University Faisalabad มาเยี่ยมเยียนคณะ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อ.สุธาสินี ทองอ่อน และ อ.กานต์ธีรา อารีรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียมชมคณะและพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษา

ผู้แทนจากปากีสถานเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากปากีสถานเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากปากีสถานเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากปากีสถานเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากปากีสถานเยี่ยมเยียนคณะ

UP