ผู้แทนจากไต้หวันเยี่ยมเยียนคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา Prof.Lan-Yuen Timothy Guo และ นักศึกษาปริญญาเอกจาก Kaohsiung Medical University, Taiwan มาเยี่ยมเยียนคณะ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียมชมคณะและพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาและงานวิจัย

ผู้แทนจากไต้หวันเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากไต้หวันเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากไต้หวันเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากไต้หวันเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากไต้หวันเยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจากไต้หวันเยี่ยมเยียนคณะ

UP