วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี คณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี คณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมฉลอง 51 ปีแห่งการก่อตั้งและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตนักกายภาพบำบัดเพื่อให้บริการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยกิจกรรมเริ่มต้นเมื่อเวลา 7.30 น. เป็นกิจกรรมพิธีไหว้กลางแจ้งและพิธีบวงสรวงเสาเอก ถัดจากนั้นเป็นพิธีไหว้พระรูปพระราชบิดาและพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ บริเวณหน้าห้อง Auditorium ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี คณะกายภาพบำบัด วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี คณะกายภาพบำบัด วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี คณะกายภาพบำบัด วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี คณะกายภาพบำบัด วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี คณะกายภาพบำบัด วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี คณะกายภาพบำบัด วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี คณะกายภาพบำบัด

UP