ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University, UK
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดยินดีต้อนรับ Mr.Simon Farrell, Ms.Nisha Mistry, Ms.Evangelia Nikitopoulou และ Ms.Charlotte Jackson นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University, UK คณะได้จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน โดยได้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชุมชน การกีฬาแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลศิริราช อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันและมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ทั้งนี้มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University, UK ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University, UK ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University, UK ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University, UK ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University, UK

UP