ผู้แทนจาก Ishii Hospital, Japan เยี่ยมเยียนคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มีผู้แทนจาก Ishii Hospital, Japan ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Mr.Hikaru Nagahama, Mr.Daisuke Yamada (Managing Director), Mr.Keisuke Mogi (Physical Therapist) and Mr.Shogo Inamura (Physical Therapist) มาเยี่ยมเยียนคณะ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อ.ดร.เบญจวรรณ อภินนท์กูล และ อ.ศศิธร แสงเรืองรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำองค์กร และความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางคลินิกระหว่างสถาบัน

ผู้แทนจาก Ishii Hospital, Japan เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก Ishii Hospital, Japan เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก Ishii Hospital, Japan เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก Ishii Hospital, Japan เยี่ยมเยียนคณะ

UP