ผู้แทนจาก Health Polytechnic of Surakarta, Indonesia เยี่ยมเยียนคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มีผู้แทนจาก Department of Physiotherapy, Health Polytechnic of Surakarta, Indonesia จากประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ Mr.Budi Utomo (lecturer & head of the school), Mr.Suhardi (lecturer & head of the school) และ Mr.Setiawan (lecturer & head of Diploma III program) มาเยี่ยมเยียนคณะ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี, ผศ.วรรธนะ ชลายนเดชะ และ ผศ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษา

ผู้แทนจาก Health Polytechnic of Surakarta, Indonesia เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก Health Polytechnic of Surakarta, Indonesia เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก Health Polytechnic of Surakarta, Indonesia เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก Health Polytechnic of Surakarta, Indonesia เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก Health Polytechnic of Surakarta, Indonesia เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก Health Polytechnic of Surakarta, Indonesia เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก Health Polytechnic of Surakarta, Indonesia เยี่ยมเยียนคณะ

UP