ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบประสาท ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดจัดอบรมในโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการที่ 5 หัวข้อ "เตือนใจก่อนภัยมา ตอน เพราะอาการมือสั่นมันไม่ธรรมดา" ณ ห้อง ประชุมชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า โดยให้ความรู้เกี่ยวกับอาการสั่นที่สำคัญ คือ โรคพาร์กินสัน ทั้งเรื่องอาการบ่งชี้ อาการเตือน 10 ประการ ในช่วงนอนกลางคืน 9 ประการ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย รวมถึงอาการพาร์กินสันเทียมที่ทำให้เกิดความสับสนกับโรคพาร์กินสันได้ และการออกกำลังกายเพื่อให้ห่างไกลจากโรคพาร์กินสัน โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน

UP