ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรม Summer Camp
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในช่วงวันที่ 7-11 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ Summer Camp "เล่นสนุก คิดสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในช่วงปิดภาคเรียนให้กับคุณน้องๆ ที่มีช่วงอายุ 5-8 ปี โดยกิจกรรมเน้นกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน อาทิ ทักษะด้านสังคม การเล่น การปรับตัว การสื่อสาร รวมไปถึงการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกเหนือจากคุณน้องๆ จะได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ แล้ว ยังได้รับความสนุกสนานอีกด้วย สนใจโครงการดีๆ ที่มีเป็นประจำช่วงปิดภาคเรียนเพื่อคุณน้องๆ บุตรหลานของท่าน ติดตามได้ที่ Facebook: คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เลยครับ

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรม Summer Camp ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรม Summer Camp ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรม Summer Camp ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรม Summer Camp ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรม Summer Camp ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรม Summer Camp ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรม Summer Camp ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรม Summer Camp

UP