ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2559 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 ในชื่อโครงการ "ออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า" ให้กับผู้สนใจที่เป็นผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมเน้นการเรียนรู้และออกกำลังกายคอและไหล่ โดยใช้ผ้าซึ่งเป็นของใกล้ตัวมาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความมั่งคงของคอและไหล่ในการทำกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30-11.45 น. สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-433-7098 ต่อ 21081

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายบริหารคอและไหล่ด้วยผ้า

UP