ผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมเยียนคณะและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา มีผู้แทนจาก Division of Occupational Therapy, Faculty of Health Sciences, Tokyo Metropolitan University จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Assoc.Prof.Bontje Peter, Assoc.Prof.Kaoru Inoue และ Assoc.Prof.Natsuka Suyama มาเยี่ยมเยียนคณะเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 1. “Occupational Science, Resuming Daily Life After Physical Disability in Japanese” 2. “Japanese Occupational Therapy, OT in Acute Hospitals” และสัมมนาหัวข้อ “Application and Effects of Social Robots for Rehabilitation and Care Services” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมเยียนคณะและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมเยียนคณะและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมเยียนคณะและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมเยียนคณะและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมเยียนคณะและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมเยียนคณะและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

UP