บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Exercise for musculoskeletal system" โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Pentti Pitkanen and Mr.Benny Frisk เป็นวิทยากร การบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดบรรยาย ณ ห้อง 303 ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรในการเข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก

บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน

UP