คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ตลอดปี พ.ศ.2559 นี้ คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดโครงการ "กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ" เพื่อกระตุ้นหรือคงไว้ซึ่งความสามารถสำหรับผู้สูงอายุในด้านการรับรู้ความเข้าใจ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการสื่อสารและทักษะสังคม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทักษะสังคม การใช้เวลาว่างกับกิจกรรมที่มีเป้าหมาย และการให้คุณค่าสำหรับตนเอง โดยเปิดกว้างสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปที่มีภาวะหลงลืม ผู้ป่วยกลุ่มภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีปัญหาด้านการรับรู้ความเข้าใจ โครงการนี้จะจัดขึ้นทุกๆวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ที่ 2 และ4 ของแต่ละเดือน เวลา 13.30 น. ถึง 15.00 น. ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-433-7098 หรือ ห้องกิจกรรมบำบัด ชั้น 6 หรือ ทางเฟสบุ๊คคลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.facebook.com/otmuclinic

คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559 คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ตลอดปี 2559

UP