อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรมโครงการ Visiting Professor โดยระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2559 Ms.Kathlene Anne Hernandez อาจารย์แลกเปลี่ยนสาขากิจกรรมบำบัดจาก University of Santo Tomas, Philippines มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอนสาขาวิชากิจกรรมบำบัด สัมมนาวิชาการ ทั้งนี้กิจกรรมแลกเปลี่ยนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อความร่วมมือต่างๆในอนาคต และเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines

UP