นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะได้จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนโดย ระหว่างวันที่ 4-29 มกราคม 2559 Mr.Joshua Ramon Sunga, Mr.Rony Jr Camit, Ms. Almyr Chrizelle Capulong และ Ms.Justine Marie Soliongco นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ มาฝึกปฏิบัติงาน ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines

UP