กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในรอบเดือนธันวาคม 2558 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2559 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ในชื่อโครงการ "ออกกำลังกายบริหารหลังและเข่าด้วยลูกบอล" ให้กับผู้สนใจที่เป็นผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมเน้นการเรียนรู้และออกกำลังกายหลังและเข่า โดยใช้อุปกรณ์บอลออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และความมั่งคงของหลังและเข่าในการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้หลังและเข่า กิจกรรมจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30-11.45 น. สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-433-7098 ต่อ 21081

กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

UP