อบรม “ตั้งครรภ์อย่างไรให้มีสุขภาพดี”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ทีมนักกายภาพบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมพิเศษเรื่อง “ตั้งครรภ์อย่างไรให้มีสุขภาพดี” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 โดยผู้ร่วมการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตั้งครรภ์ รวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อขณะตั้งครรภ์ และการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งสามารถนำกลับไปทำได้เองที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

Healthy Pregnancy    Healthy Pregnancy

Healthy Pregnancy    Healthy Pregnancy

Healthy Pregnancy    Healthy Pregnancy

Healthy Pregnancy    Healthy Pregnancy

UP