วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ครบรอบ 18 ปี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ครบรอบ 18 ปี ไปเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยคณะกายภาพบำบัด ได้ร่วมเดินทางไปมองกระเช้าแสดงความยินดีในครั้งนี้ นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. วรรธนะ ชลายนเดชะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณมพร จ๋วงพานิช รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา รับมอบกระเช้า

College of Sports Science Technology    College of Sports Science Technology

UP