ขอต้อนรับนักศึกษาสวิสสู่คณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับคุณแอแนล บูร์เกร์ด นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Applied Science, Western Switzerland สมาพันธ์สาธารณรัฐสวิส สู่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษามีกำหนดการในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 สัปดาห์

Swiss Student    Swiss Student

UP